Uitgepraat


Het kan zijn dat je klachten hebt. Die los ik liefst op door er met je over te praten. Ben je echter met mij uitgepraat, dan kun je een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging, de NVKH. Klik voor de klachtenpagina van de NVKH op deze link: Klachtenafhandeling