Autisme spectrum stoornis | Karel Eigenraam klassieke homeopathie

Autisme spectrum stoornis

Soms valt het bij een kind op dat het moeilijk contacten legt, anderen vaak niet goed begrijpt, of verkeerd begrijpt en zich het beste voelt bij bekende zaken en patronen.

De ouders voelen al snel aan dat deze kwetsbaarheid op school voor problemen kan zorgen, ook al is het leervermogen helemaal in orde. Dit kind heeft bescherming nodig volgens een individuele ‘gebruiksaanwijzing’. In de homeopathie is er al veel ervaring opgedaan met het behandelen van stoornissen in het autismespectrum. De strikt individuele aanpak is uiterst geschikt om de problematiek in kaart te brengen en te definiëren in een patroon van over- en ongevoeligheden. Bij dit patroon wordt dan een medicijn gezocht welk dit zelfde patroon weerspiegelt. Dit medicijn zal de problemen op een diep nivo verbeteren en verzachten. De botsingen met de buitenwereld zullen afnemen en er ontstaat meer veerkracht en souplesse in het omgaan met anderen.
Een homeopathische behandeling zal het autisme bij iemand vaak niet volledig kunnen wegnemen. Wat met homeopathie wel bereikt kan worden is een sterke verbetering waarmee het leven van de betreffende persoon een stuk aangenamer kan worden. Dit laatste geldt dan vaak ook voor de mensen in de directe omgeving.