Wat is gezondheid en wat is genezing? | Karel Eigenraam klassieke homeopathie

Wat is gezondheid en wat is genezing?

Lang leek het volkomen duidelijk wat gezondheid betekende. De afwezigheid van ziekte. Als je gezond bent dan kun je alles. Als je ziek bent functioneren delen van je lijf niet goed. Wat dit ‘niet goed functioneren’ inhoud was niet duidelijk, maar als je ziek bent merk je al snel dat er iets niet goed gaat.

De huidige definitie van gezondheid loopt ook al weer achter, maar men heeft sinds jaren het psychosociale welbevinden aan het lichamelijk welbevinden gekoppeld. Nog steeds wordt met deze definitie niet duidelijk hoe die gezondheid dan werkt en verbeterd kan worden. Dat komt omdat de geneeskunde nog geen duidelijk beeld heeft van hoe ziekte precies ontstaat en kan worden opgelost. Wetenschappers (biologen bijvoorbeeld) krijgt het wel steeds beter in beeld, maar dat dringt niet direct door tot alle medici.

Wie de meest recente onderzoeken naar hoe cellen, organen en een heel lichaam functioneren bestudeert kan wel een beter beeld krijgen van wat gezondheid is en genezng betekent. Daarbij ontstaat dan tegelijkertijd een beeld van hoe gezondheid kan worden gestimuleerd. Dr. Jon Lieff doet veel werk om informatie over dit soort processen begrijpelijk uit te leggen in zijn blogs en andere publicaties.

Het opvallende van de nieuwste ontwikkelingen in het begrip van ziekte en gezondheid is, dat ze sterk overeen komen met wat de natuurgeneeskundigen door de eeuwen heen al dachten te zien. Bijvoorbeeld dat ziekteverschijnselen steeds uitingen zijn van een afweersysteem wat het lichaam “wil beschermen” tegen vergiftigingsprocessen. En dat rust en stimuleren van de lichamelijke reinigingssystemen de gezondheid kunnen bevorderen.

Prof. Dr. Pierre Capel uit Bussum, een ervaren immunoloog, beveelt in zijn interessante boek “Het Emotionele DNA” bijvoorbeeld aan om te mediteren om je gezondheid te bevorderen. Hier komen moderne wetenschap en natuurgeneeskunde ook samen.

Het beeld van wat gezondheid is dat uit de meest recente onderzoekspublicaties ontstaat is dat het dynamisch is. Dat wil zeggen: er is niet één toestand die je als gezond kunt bestempelen. Gezondheid is de totale uitkomst uit talloze processen die zich op verschillende niveaus in je lichaam afspelen. In je cellen, in je organen, tussen organen, tussen orgaanstelsels enzovoorts. In je hele lichaam wordt dag en nacht door de meeste systemen die er deel van uitmaken hard gewerkt om het geheel te laten draaien. En als dat redelijk lukt, noemen we dat gezondheid. Als dat goed lukt ben je topfit.

Wetenschappers ontdekken steeds meer over hoe cellen en organen in ons lichaam controleren of ze goed functioneren en opgespoorde fouten herstellen. Elke cel heeft een eigen huishoudelijke dienst die in de gaten houdt wat opgeruimd moet worden en voert dat opruimen dan ook uit. Elke cel, maar ook elk orgaan en ook het lichaam als geheel heeft systemen die op het niveau van het orgaan of van het gehele lichaam verontreiniging en foutjes opspoort, onschadelijk maakt en afvoert. En al die cellen, organen en onderhoud systemen moeten ook goed samenwerken. Het regelen van die samenwerking is daarom ook heel belangrijk voor het functioneren van alle onderhoudswerkzaamheden.

Hoe beter het lukt al die onderhoudswerkzaamheden goed en in harmonie met elkaar uit te voeren, hoe gezonder je bent. Dat is hoe je nu gezondheid zou kunnen omschrijven. En alweer geldt dat de natuurgeneeskundigen er zo al eeuwen naar keken. Straks zullen de meeste medici er ook zo naar kijken. Zelfs de vereniging tegen kwakzalverij, die nu nog zoveel vuil spuwt over natuurgeneeskunde, zal er aan moeten geloven.

Hoe dan ook, onze gezondheid is volledig afhankelijk van hoe goed ons afweersysteem in delen en als geheel functioneert. Belemmeringen die ons afweersysteem hinderen of blokkeren in haar werking, veroorzaken op den duur symptomen of ziekteverschijnselen. Opruimen van belemmeringen die ons afweersysteem hinderen vormt hiermee een goede manier om gezondheid te verbeteren en klachten te laten verdwijnen. En dat is precies wat we in de homeopathie doen.

Mijn benadering van gezondheid en genezing richt zich op het individu als geheel, in plaats van alleen op de fysieke symptomen van een ziekte. Homeopathie erkent dat het lichaam het vermogen heeft om zichzelf te genezen en probeert de balans en harmonie in het lichaam te herstellen door het gebruik van sterk verdunde, niet giftige medicijnen.