Homeopathie en wetenschap… | Karel Eigenraam klassieke homeopathie

Homeopathie en wetenschap…

..zijn al eeuwen trouwe vrienden.
Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, gebruikte al de wetenschappelijke denk- en werkwijze terwijl zijn collega geneeskundigen daar nog lang niet aan toe waren.
Toch zijn er mensen die menen dat homeopathie niet wetenschappelijk is. De reden daarachter is meestal het feit dat de medicijnen die gebruikt worden door homeopaten geen chemische resten bevatten van het uitgangsmateriaal. Daarvoor zijn de medicijnen te sterk verdund. Wat er echter wel in zit is zijn energie-deeltjes met een spectrum (trillingspatroon) dat specifiek is voor het uitgangsmateriaal en de verdunning. Dat spectrum is vrij eenvoudig meetbaar, er was alleen nog geen wetenschapper op het idee gekomen om de medicijnen zo te meten. Tot Dr. Karin Lenger, homeopathe en biochemica, wel zo’n meetopstelling ging gebruiken.
Er zijn trouwens ook tal van publicaties door wetenschappers die aantonen dat homeopathie goed werkt en veel meer tevreden patiënten kent in verhouding tot de gangbare geneeskunde. En natuurlijk zijn er mensen die de uitspraken in deze artikelen betwijfelen.