Immuunsysteem en sociaal-emotioneel gedrag. | Karel Eigenraam klassieke homeopathie

Immuunsysteem en sociaal-emotioneel gedrag.

Er is in 2015 een “wereldschokkende” ontdekking gedaan door het team van Prof. Johnathan Kipnis aan de Universiteit van de “Virginia School of Medicine” in de VS: in tegenstelling tot wat men altijd gedacht heeft, is er een directe verbinding tussen de hersenen en het immuunsysteem (http://www.nature.com/nature/journal/v523/n7560/full/nature14432.html). En nog verrassender: deze verbinding zorgt ervoor dat de toestand van het immuunsysteem bepalend is voor sociaal-emotioneel gedrag.

Voor homeopaten is dit in het geheel niet onverwacht. Wij maken er al ruim tweehonderd jaar goed gebruik van! We vinden het wel heel leuk dat er de laatste jaren steeds meer wetenschappelijk onderzoek is welk de uitgangspunten van ons vak bevestigt.

De nieuwe ontdekking gaat om een verbinding tussen ons brein en het immuunsysteem. En om de beïnvloeding van wat we voelen, willen en doen door ons immuunsysteem. Eigenlijk is dat helemaal niet verbazingwekkend, want elk orgaan en elke cel in ons lichaam staat onder invloed van het immuunsysteem. Als een orgaan of een cel goed kan functioneren, komt dit doordat het immuunsysteem dat zo heeft geregeld. Andersom kun je dus ook stellen dat een niet goed functionerend orgaan niet goed wordt bestuurd door het immuunsysteem. Het immuunsysteem is dan ergens geblokkeerd en de klachten die daaruit voortkomen zullen het beste en het snelst genezen wanneer de blokkade van het immuunsysteem wordt opgelost.

Dus gaat de homeopaat aan de slag door alle manieren waarop het immuunsysteem zich bij iemand laat zien, in kaart te brengen. Het immuunsysteem uit zich via alle organen en dus ook via het brein, de geest en de emoties. Wanneer het immuunsysteem en de individuele eigenschappen daarvan goed in kaart zijn gebracht, is het relatief gemakkelijk een medicijn te vinden dat precies past bij de verstoringen in dat immuunsysteem en ze ook kan oplossen. Het immuunsysteem is na zo’n passend medicijn beter in staat het lichaam te besturen en werkt de klachten er zo snel mogelijk en zo grondig mogelijk uit.

Tot nu toe was het gewoon een ervaringsfeit dat de sociaal-emotionele uitingen van iemand zo goed de weg naar een juiste medicijn keuze wijzen. Eindelijk wordt deze werkwijze nu gesteund door wetenschappelijk onderzoek.